ชื่อเรื่องการเชื่อมโยงไฟล์สแกนแผนที่ระวางยูทีเอ็มกับโปรแกรม MAPINFO
ผู้แต่งคนที่ 1ผณินทร์ สุวรรณประทีป
เลขเรียกp0002
เลขผู้แต่งผ337ก
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาทรัพย์สิน -- ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
ปีที่พิมพ์2557
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
013678, ฉ.1อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ