ชื่อเรื่องรู้เรื่องพระพุทธรูป
ผู้แต่งคนที่ 1รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
เลขเรียก294.312
เลขผู้แต่งร478ร
ฉบับที่ฉ.1
เลขมาตรฐานสากล9786167674087
หัวเรื่อง1.พระพุทธรูป
ครั้งที่พิมพ์2
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
ราคา250
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า200
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014036, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ