ชื่อเรื่องคู่มือการปฎิบัติงาน ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ
ผู้แต่งคนที่ 1กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.61
เลขผู้แต่งบ362ค
เลขมาตรฐานสากล9747710234
หัวเรื่อง1.ระบบบริหาร -- อิเล็กทรอนิกส์
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014072อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ