ชื่อเรื่องสลักรักกามเทพ
ผู้แต่งคนที่ 1ไปรยา
เลขเรียก
เลขผู้แต่งป934ส
เลขมาตรฐานสากล9786160021420
หัวเรื่อง1.วรรณกรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2558
ราคา2558
ประเภทหนังสือนวนิยาย (นว/น)
จำนวนหน้า419 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014097อยู่นวนิยาย
ย้อนกลับ