ชื่อเรื่องสวัสดีเชียงราย
ผู้แต่งคนที่ 1บีวาว แฟมิลี่
เลขเรียก915.935
เลขผู้แต่งบ375ส
เลขมาตรฐานสากล9786167493817
หัวเรื่อง1.การท่องเที่ยว - - ภาคเหนือ.
สำนักพิมพ์บีวาว
ปีที่พิมพ์2558
ราคา325
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า165 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014391อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ