ชื่อเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการ MANAGERIAL ACCOUNTING
ผู้แต่งคนที่ 1เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
เลขเรียก658.151
เลขผู้แต่งฉ824ก
เลขมาตรฐานสากล9786160821716
หัวเรื่อง1.การบัญชี.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2558
ราคา185
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า373 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014392อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ