ชื่อเรื่องแก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว
ผู้แต่งคนที่ 1โยะชิโนะริ นะงุโมะ
เลขเรียก613.285
เลขผู้แต่งย946ก
ฉบับที่ฉ1
เลขมาตรฐานสากล9786162871290
หัวเรื่อง1.สุขภาพ - - การดูแล.
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์2558
ราคา165
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า127 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014401, ฉ1อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ