ชื่อเรื่องไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็พัฒนางานได้
ผู้แต่งคนที่ 1เธียรชัย พันธ์คง
เลขเรียก658.978
เลขผู้แต่งธ837ม
เลขมาตรฐานสากล9789742282530
หัวเรื่อง1.การจัดการองค์การ.
สำนักพิมพ์โพสต์
ปีที่พิมพ์2558
ราคา195
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า198 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014406อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ