ชื่อเรื่องหลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
ผู้แต่งคนที่ 1ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
เลขเรียก351.187
เลขผู้แต่งป348ห
เลขมาตรฐานสากล9786162103209
หัวเรื่อง1.การศึกษา - - วิจัย - - วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์พิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2557
ราคา249
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า312 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014416อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ