ชื่อเรื่องกินอยู่อย่างฉลาดปราศจากโรค
ผู้แต่งคนที่ 1ชินยะ ฮิโรมิ
เลขเรียก613.194
เลขผู้แต่งช273ก
เลขมาตรฐานสากล9786160813773
หัวเรื่อง1.สุขภาพ - - การดูแล.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2556
ราคา155
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า152 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014428อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ