ชื่อเรื่องกฎแห่งผิวสวย
ผู้แต่งคนที่ 1โนะบุโกะ โยะชิคิ
เลขเรียก646.725
เลขผู้แต่งน936ก
เลขมาตรฐานสากล9786161810023
หัวเรื่อง1.สุขภาพกับความงาม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์เฮลท์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
ราคา285
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า165 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014451อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ