ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การ Organization Theory ฉบับมาตรฐาน
ผู้แต่งคนที่ 1ศิริวรรณ เสรีรัตน์
เลขเรียก658.921
เลขผู้แต่งศ574ท
เลขมาตรฐานสากล9749046501
หัวเรื่อง1.วิวัฒนาการ.
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2545
ราคา220
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า408 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014462อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ