ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรม ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550
ผู้แต่งคนที่ 1สุรพล ศรีวิทยา
เลขเรียก351.126
เลขผู้แต่งส574ร
เลขมาตรฐานสากล9789747725926
หัวเรื่อง1.การบริหาร.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า466 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014464อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ