ชื่อเรื่องเปิดแฟ้ม10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขเรียก352.361
เลขผู้แต่งส563ป
เลขมาตรฐานสากล9789747644883
หัวเรื่อง1.การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า199 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014465อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ