ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง หลักความได้สัดส่วนในการตรวจสอบขอบเขตอำนาจรัฐ ตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศึกราช 2550)
ผู้แต่งคนที่ 1บรรเจิด สิงคะเนติ
เลขเรียก352.076
เลขผู้แต่งบ344ร
เลขมาตรฐานสากล9789747725964
หัวเรื่อง1.รัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า257 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014467อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ