ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่งคนที่ 1ปวริศร เลิศธรรมเทวี
เลขเรียก352.049
เลขผู้แต่งป354ร
เลขมาตรฐานสากล9789747725957
หัวเรื่อง1.กฎหมายสิ่งแวดล้อม.
ครั้งที่พิมพ์1
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า358 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียด1เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014468อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ