ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ผู้แต่งคนที่ 1สมชาย ปรีชาศิลปกุล
เลขเรียก352.306
เลขผู้แต่งส542ร
เลขมาตรฐานสากล9789747725940
หัวเรื่อง1.เสรีภาพ.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า582 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014470อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ