ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ผู้แต่งคนที่ 1สมชาย ปรีชาศิลปกุล
เลขเรียก352.306
เลขผู้แต่งส542ร
เลขมาตรฐานสากล9789747725940
หัวเรื่อง1.เสรีภาพ.
ครั้งที่พิมพ์1
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า582 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียด1เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014470อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ