ชื่อเรื่องรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก351.026
เลขผู้แต่งส563ร
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1.กฎหมาย.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า478 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014638อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ