ชื่อเรื่องกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขเรียก351.264
เลขผู้แต่งก346ก
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1.สิทธิมนุษยชน - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2557
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014668อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ