ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ
เลขเรียก351.264
เลขผู้แต่งพ326ก
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1.พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014670อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ