ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่มที่ 4
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักวิจัยและวิชาการ
เลขเรียก345.925
เลขผู้แต่งส563ห
เลขมาตรฐานสากล9786167248905
หัวเรื่อง1.กฎหมาย - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า253 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014758อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ