ชื่อเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ผู้แต่งคนที่ 1มนตรี พลันสังเกตุ
เลขเรียก345.871
เลขผู้แต่งม433ป
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.กฎหมาย - - ไทย.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า127 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014760, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ