ชื่อเรื่องแผนปฎิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก351.205
เลขผู้แต่งส563ผ
เลขมาตรฐานสากลกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1.การปกครองส่วนท้องถิ่น.
สำนักพิมพ์สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014761อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ