ชื่อเรื่องกฎหมายไทย ( Thai Law) เล่ม 42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขเรียก340.09593
เลขผู้แต่งค1411ก
เล่มที่42
เลขมาตรฐานสากล9789748013701
หัวเรื่อง1.กฎหมาย - - ไทย.
2.วิทยาศาสตร์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า472 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014961อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ