ชื่อเรื่องกฎหมายไทย ( Thai Law) เล่ม43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และธุรการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขเรียก340.09593
เลขผู้แต่งค1411ก
เล่มที่43
เลขมาตรฐานสากล9789748013725
หัวเรื่อง1.กฎหมาย - - ไทย.
2.วิทยาศาสตร์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า496 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
014962อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ