ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม49 ครอบครัวและมรดก สมาคมและมูลนิธิ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
เลขเรียก340.09593
เลขผู้แต่งค1411ค
เล่มที่49
เลขมาตรฐานสากล9789748013817
หัวเรื่อง1.กฎหมาย - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า594 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015040อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ