ชื่อเรื่องกฎหมายไทย (Thai Law) เล่ม 50 ศาลและองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
เลขเรียก340.09593
เลขผู้แต่งค1411ศ
เล่มที่51
เลขมาตรฐานสากล9789748013800
หัวเรื่อง1.กฎหมาย - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ปีที่พิมพ์2560
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า531 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015042อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ