ชื่อเรื่องอนาคตประเทศไทยกับภาวะผู้นำในภาครัฐ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก658.409
เลขผู้แต่งส691อ
เลขมาตรฐานสากลสำนักงาน ก.พ.
ชื่อชุด"THE REFORMING LEADERSHIP ภาวะผู้นำสู่การปฏิรูป"
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า112 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015193อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ