ชื่อเรื่องการเปลี่ยนทิศของกระแสโลกสู่การปฏิรูปประเทศไทย
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก658.409
เลขผู้แต่งส691ก
เลขมาตรฐานสากลสำนักงาน ก.พ.
ชื่อชุด"THE REFORMING LEADERSHIP ภาวะผู้นำสู่การปฏิรูป"
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า107 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015194อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ