ชื่อเรื่องถอดบทเรียนการปฏิรูปใหญ่-เล็กในสากล
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก658.409
เลขผู้แต่งส691ถ
เลขมาตรฐานสากลสำนักงาน ก.พ.
ชื่อชุด"THE REFORMING LEADERSHIP ภาวะผู้นำสู่การปฏิรูป"
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2558
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า107 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015195อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ