ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
เลขเรียก657.458
เลขผู้แต่งส691ค
หัวเรื่อง1.การตรวจสอบภายใน.
2.การตรวจสอบบัญชี.
3.รัฐวิสาหกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า141 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015206อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ