ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก352.66
เลขผู้แต่งส691ค
เลขมาตรฐานสากล9786165480710
หัวเรื่อง1.การกำหนดตำแหน่ง.
2.ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา.
3.ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง.
4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า75 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015212อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ