ชื่อเรื่องสรุปผลงานกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียกสร
เลขผู้แต่ง353.7
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนา - - กรมการศาสนา
2.กรมการศาสนา - - สรุปผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์ก151ส
ราคา2559
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า136 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015229อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ย้อนกลับ