ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 6 เดือนที่สอง เมษายน - ตุลาคม 2559
ผู้แต่งคนที่ 1สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เลขเรียกสร
เลขผู้แต่ง328.37
หัวเรื่อง1.การตรากฏหมาย
2.การร่างกฏหมาย
3.สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สำนักพิมพ์สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์ส226ส
ราคา2559
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า276 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015232อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ย้อนกลับ