ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียกสร
เลขผู้แต่ง338.959
หัวเรื่อง1.แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
2.เศรษฐกิจ - - ไทย.
ปีที่พิมพ์ส691ร
ราคา2559
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า116 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015241อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ย้อนกลับ