ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2557
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขเรียกสร
เลขผู้แต่ง353.46
เลขมาตรฐานสากล9789747644906
หัวเรื่อง1.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2.การทุจริตและประพฤติมิชอบ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง
ปีที่พิมพ์ค121ร
ราคา2559
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)
จำนวนหน้า108 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015242อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร) / Government Publications (GP)
ย้อนกลับ