ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 วทน.เพื่อการพัฒนา
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
เลขเรียกรป
เลขผู้แต่ง607
หัวเรื่อง1.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี
2.สวทน. - - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์พริ้นท์เอเบิ้ล
ปีที่พิมพ์ส691ร
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า76 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015245อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ