ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เลขเรียกรป
เลขผู้แต่ง507.2
หัวเรื่อง1.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - - รายงานประจำปี.
ปีที่พิมพ์ส181ร
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า114 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015250อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ