ชื่อเรื่องศาสนา พาชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2560
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียกสร
เลขผู้แต่ง201.7
เลขมาตรฐานสากล19056397
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ก151ศ
ราคา2559
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า144 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015253อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ย้อนกลับ