ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตอำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ผู้แต่งคนที่ 1นิภาพร โควสุวรรณ
เลขเรียกPO002
เลขผู้แต่งน624ค
หัวเรื่อง1.ปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง
2.นักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2560
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015278อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ