ชื่อเรื่องเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง โดยใช้โปรแกรม ArcMap
ผู้แต่งคนที่ 1นิภาพร โควสุวรรณ
เลขเรียกPO002
เลขผู้แต่งน624ท
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน - - เทคนิคการตรวจสอบ
2.นักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2560
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015279อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ