ชื่อเรื่องChineasy เก่งจีนได้ไม่ต้องจำ
ผู้แต่งคนที่ 1เสี่ยวหลัน
เลขเรียก495.1
เลขผู้แต่งส948C
เลขมาตรฐานสากล9786161812935
หัวเรื่อง1.ภาษาจีน - - การใช้ภาษา.
2.ภาษาจีน - - คำศัพท์
3.ภาษาจีน - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
ราคา329
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า191 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015434อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ