ชื่อเรื่องเก่งเกาหลีตั้งแต่เริ่มเรียน
ผู้แต่งคนที่ 1คยองซุก, ซอ
เลขเรียก495.7
เลขผู้แต่งซ117ก
เลขมาตรฐานสากล9786161806958
หัวเรื่อง1.ภาษาเกาหลี- -การใช้ภาษา.
2.ภาษาเกาหลี- -บทสนทนาและวลี.
3.ภาษาเกาหลี- -คำศัพท์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
ราคา235
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้าหน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015435อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ