ชื่อเรื่องพูดญี่ปุ่นไฟแลบ
ผู้แต่งคนที่ 1จันแพรว บัวแสงธรรม
เลขเรียก495.6
เลขผู้แต่งจ238พ
เลขมาตรฐานสากล9786161815196
หัวเรื่อง1.ภาษาญี่ปุ่น
2.การใช้ภาษาญี่ปุ่น
3.ภาษาญี่ปุ่น - - บทสนทนาและวลี
4.ภาษาญี่ปุ่น - - คำศัพท์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
ราคา225
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้าหน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015441อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ