ชื่อเรื่องจริงๆ แล้ว เจ้านายต้องการอะไรจากเรา
ผู้แต่งคนที่ 1ฮามาดะ, ฮิเดฮิโกะ
เลขเรียก658.3
เลขผู้แต่งฮ274จ
เลขมาตรฐานสากล9786161818067
หัวเรื่อง1.การบริหารงานบุคคล.
2.การพัฒนาบุคลากร.
3.การจูงใจในการทำงาน.
4.ผู้นำ
5.การสื่อสารในการบริหารงานบุคคล
6.การทำงาน
สำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
ราคา175
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า166 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015444อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ