ชื่อเรื่องเดี๋ยวหมวดตอบให้...ไม่ต้องไปถึงโรงพัก
ผู้แต่งคนที่ 1สิริรัตน์ เพียรแก้ว
เลขเรียก349.593
เลขผู้แต่งส731ด
เลขมาตรฐานสากล9786161818050
หัวเรื่อง1.กฎหมาย - - ไทย.
2.กฎหมายกับสังคม
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
ราคา195
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า131 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015460, 1อยู่หนังสือทั่วไป
015461, 2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ