ชื่อเรื่องสำนักงาน ก.พ. อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.6
เลขผู้แต่งส169ส
เลขมาตรฐานสากล9786165480994
หัวเรื่อง1.ระบบข้าราชการพลเรือน
2.สำนักงาน ก.พ. - - ประวัติ
สำนักพิมพ์แมนไคนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2555
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า247 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015499อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ