ชื่อเรื่องวันศาสนูปถัมภ์ พ.ศ. 2560
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียก203
เลขผู้แต่งก151ว
หัวเรื่อง1.ศาสนา - - รวมเรื่อง 5 พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน
2.ศาสนา - - วันสำคัญและเทศกาลทางศาสนาต่าง ๆ
สำนักพิมพ์ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้าเจ้าจอม
ปีที่พิมพ์2560
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า94 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015501อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ