ชื่อเรื่องติดปีกความคิด จาก Hipps รุ่น 11
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.6
เลขผู้แต่งส691ต
หัวเรื่อง1.การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล
2.ทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการ
3.บุคลากร - - ภาครัฐ
สำนักพิมพ์ศูนย์นักบริหารระดับสูง
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า498 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015506อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ