ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.63
เลขผู้แต่งส691ร
เลขมาตรฐานสากล9786165481847
หัวเรื่อง1.ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย.
2.ข้าราชการพลเรือน
3.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์เอ็นซี คอนเซ็ปต์
ปีที่พิมพ์2559
ราคา0
ประเภทหนังสือรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
จำนวนหน้า179 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
015513อยู่รายงานประจำปี
ย้อนกลับ